In gebruik nemen van de Business Suite

Als u interesse heeft in de Business Suite en de daarbij behorende Privé Cloud komt natuurlijk de vraag op hoe u deze in gebruik kunt nemen. Deze stap valt in twee groepen in te delen:

Overstappen

We zullen u altijd adviseren om stapsgewijs over te stappen naar een nieuw systeem. Gebruik de systemen eerst een tijdje naast elkaar en kijk of het nieuwe systeem voldoet aan uw eisen en kwaliteitscontroles. Uiteraard is het van groot belang dat uw reeds bestaande gegevens behouden blijven. Er zal altijd met u meegekeken worden hoe deze om te zetten. Iedereen komt vanuit een andere situatie dus er dient hier flexibel mee omgegaan te worden.

Nieuwe Start

Start u een nieuwe onderneming of heeft u een nieuw project binnen uw organisatie waar de Business Suite u in kan ondersteunen? Dan is het inrichten van de Suite voldoende om er mee aan de slag te gaan.

  

Bij de opbouw van uw Business Suite is altijd ruimte om iets te creëeren dat alleen door u in gebruik is.

Terug naar het overzicht